Warning: Illegal offset type in isset or empty in /var/www/tricom.dk/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4485

PEPPOL KOMMER

- Med Tricom er du i trygge hænder Om en god uges tid - nærmere betegnet den 18. april 2019 - bliver det lovpligtigt for statslige myndigheder at modtage e-fakturaer og kreditnotaer via PEPPOL Infrastukturen. Et år senere, nemlig den…