Coop Danmark A/S

Hvordan kommer vi i gang?

For at kunne levere kataloger til Tricommerce, skal I være oprettede som leverandører på indkøbsløsningen. Det gøres ved at udfylde og afsende registreringsformularen på https://www.tricom.dk/coop/

Hvad koster det?

Tricom ønsker at gøre det nemt og attraktivt for leverandører at handle elektronisk, og har derfor en enkel prismodel:

  • Det er gratis at registrere sig som leverandør
  • Det er gratis at have kataloger og billeder på Tricoms server – uanset antal varelinier og -billeder
  • Det er gratis at opdatere kataloger og billeder via Tricommerce-portalen.

Dvs. I kan komme i gang med det samme og i det omfang, I selv danner og vedligeholder kataloger, er der ingen udgift forbundet hermed ifht. løsningen. Der kan tilkøbes værdiskabende services efter ønske, som eksempelvis support, hjælp til kataloggenerering, yderligere funktionaliteter, ordreintegration og andre ordreformater (XML).

Hvordan modtager vi ordrerne?

Såfremt I leverer produkter til Coop Lager, og allerede har et kørende EDI-setup med Coop, er der intet der ændrer sig – I vil forsat modtage ordre via EDI, og vil skulle fakturere via EDI.

Såfremt I leverer produkter direkte til butikkerne leveres ordrene som udgangspunkt via e-mail, og e-mail-adressen til ordremodtagelse angives som en del af registreringen.

* Ordreintegration og andre ordreformater (XML) kan tilkøbes.

Hvilke katalogformer understøttes?

Tricom modtager kataloger i det fælles-offentlige standard-format OIOUBL (http://www.oioubl.info/Classes/da/Catalogue.html), men andre katalogformater kan understøttes efter aftale. I portalen kan man manuelt oprette kataloger.

Hvordan dannes det elektroniske katalog?

Der er flere muligheder ifht. at få dannet det elektroniske katalog:

  • I får adgang til Tricom Supplier Portal (supplier.tricommerce.dk) og vedligeholder kataloget i portalen (guide fremsendes efter registrering)
  • I har selv mulighed for at danne et validt elektronisk katalog i OIOUBL-format. Kataloget uploades manuelt i Tricom Supplier Portal.

OBS: Vedrørende Coop-Dessinnumre

Der skal oprettes et separat katalog på produkter der leveres til Coop Lager (varer tilknyttet med et 6-cifret coop-dessinnummer), og ét separat katalog på produkter der leveres direkte til butikkerne (varer hvorpå der ikke er tilknyttet et 6-cifret coop-dessinnummer).

Bemærk: Katalog indeholdende dessinnumre skal indlæses til organisationen/kunden “Coop Danmark A/S – Dessin”, mens katalog unden dessinnumre skal indlæses til organisationen/kunden “Coop Danmark A/S” i forbindelse med jeres import.

I katalog(er) indeholdende produkter der har et Coop-dessinnummer tilknyttet, er det afgørende at I på fanebladet “Product Information” angiver hvilket Coop dessinnummer der er tilknyttet jeres egne produktnumre, jf. eksempel nendenfor.

Billeder i varekataloget?

Alle varer præsenteres i en fast vareskabelon med de vareinformationer, der er angivet i kataloget. Vi ønsker at I tilføjer billeder på alle varer og serviceydelser, da det præsenterer varerne bedst. Varer, hvortil der ikke er en billedreference, vises med et standardbillede indeholdende teksten ”Intet billede” – hvilket meget sjældent giver den bedste brugeroplevelse for indkøberen.

I refererer i kataloget til billedernes URL-referencer (skal blot være online tilgængelige), hvorefter Tricom automatisk henter billederne herfra, jf, eksempel nedenfor.

Hvordan præsenteres produkterne?

Tricommerce er en brugervenlig og intuitiv indkøbsløsning, hvor produkterne præsenteres i en fast skabelon med så mange produktinformationer som muligt. I får som leverandør adgang til Tricom Supplier portal, hvor I kan se og søge efter jeres egne varer, samt vedligeholde jeres kataloger og prisaftaler direkte i løsningen. Endvidere får I et online ordre- og aftalearkiv.

Kort om forløbet?

Coop Danmark A/S har indgået aftale med Tricom om brug af den elektroniske indkøbsløsning Tricommerce. Løsningen tages i brug fra december 2015, hvor Coop’s brugere vil få adgang.

Har I spørgsmål?

Ved spørgsmål af teknisk karakter eller spørgsmål omhandlende Tricoms løsninger, kontakt Tricom Support på tlf. 70 60 58 20 eller e-mail support@tricom.dk
Ved spørgsmål omhandlende indkøbsaftaler og sortiment, er I velkomne til at kontakte Coop Kategori.