Contract

Med Tricom Contract Management kan man oprette alle typer af kontrakter – uanset om man bruger dem til elektronisk handel eller ej. På nogle kontrakter vil der være tilknyttet et elektronisk katalog, nogle vil kunne benyttes til bestilling af serviceydelser eller fritekstordrer, imens andre er aftaler, der benyttes til match af husleje-fakturaer eller abonnementer.

Ved at have ét sted til styring af kontrakter, bliver det nemt for brugerne at finde den rette leverandør. Der kan søges i informationer på tværs af kontrakterne og forud for aftaleudløb, notificeres de rette personer automatisk, så man kan sikre genforhandling eller udbud af aftalen.

1
2
3
4
5
1

Hurtigt overblik

2

Opsæt milepæle og notifikationer

3

Søgbart arkiv ned på linje niveau

4

Målstyring og send oversigt på den enkelte kontrakt

5

Logning af alle hændelser