Services


Tricom er førende på markedet inden for elektroniske indkøbsløsninger, men den tekniske løsning kan ikke altid stå alene. Derfor tilbyder vi også support, uddannelse og rådgivning.

Rådgivning

Inden man investerer i et nyt system, bør man sikre at løsningen dækker ens behov. Standardløsningen er tilstrækkelig i mange tilfælde, men tilpasninger og udvidet funktionalitet kan være aktuelt.

Mulighederne for integration fra Tricommerce til andre systemer er mange, og vi hjælper gerne med at undersøge, hvad der fungerer for jer. Målet er, at løsningerne virker optimalt, og at I også får mest muligt ud af de systemer, I allerede anvender.

Vi har erfaring fra samarbejde med en alsidig kundeskare, og vil på den baggrund hjælpe jer med planlægningen af et optimalt udrulningsforløb.

Skal der fx være et pilotprojekt, en transitionsperiode, eller haster det med at få det nye system kørt i stilling?

Sammen finder vi den løsning, der passer netop jeres organisation.

Uddannelse

Uddannelsesbehovet svinger meget fra virksomhed til virksomhed. Nogle foretrækker at kaste sig over et brugervenligt system, imens andre gerne vil have undervisning i brugen af forskellige funktioner. Sidder man med aftaleansvar, administrationen eller skal være superbruger i indkøbsanalysen, er der ofte behov for lidt mere indføring i produktet, idet mulighederne er mange.

Tricom besidder stor erfaring i uddannelse af brugere og hjælper med undervisningen af jeres superbrugere og/eller brugere.

Du kan læse mere omkring vores leverandørkurser her.

Support

Vi kan tilbyde support på flere niveauer, alt efter hvor meget I selv ønsker at være involveret i denne del.

Som udgangspunkt mener vi, at det fungerer bedst, når man som kunde selv varetager en del af supporten.
Et eksempel på en support-model kunne være

  • 1. level support – varetages af kundens superbrugere
  • 2. level support – varetages af kundens administratorer
  • 3. level support – varetages af Tricoms supportafdeling

Vi er selvfølgelig altid til rådighed, hvis der opstår problemer, I ikke selv kan løse.

man_ladder_ideas

© 2017 Tricom - CVR 33574223. All rights reserved.