– Med Tricom er du i trygge hænder

Om en god uges tid – nærmere betegnet den 18. april 2019 – bliver det lovpligtigt for statslige myndigheder at modtage e-fakturaer og kreditnotaer via PEPPOL Infrastukturen.
Et år senere, nemlig den 18. april 2020, følger regioner og kommuner trop, således at de også skal kunne modtage det nye format på den nye måde.

Benytter du Tricoms løsninger, behøver du ikke spekulere over det. Vi kan allerede i dag modtage og behandle PEPPOL-formatet. I statsligt regi er de første PEPPOL-test-fakturaer
kørt igennem Indfak2, og vi er klar til porten åbnes. I øvrigt offentligt regi sker der ikke så meget lige med det første, men uanset er det rat at vide, at løsningerne allerede understøtter de nye standarder.

PEPPOL står for “Pan European Public Procurement Online” og er en infrastruktur, der gør det muligt at udveksle forretningsdokumenter på tværs af landene i Europa. Samtidig bliver formatet ensrettet, så samme fakturaformat kan bruges uanset om man skal sende en faktura til en modtager i Danmark, Tyskland eller Spanien.

Det gør samhandel på tværs af grænser meget nemmere, og der kan ligge store besparelser for specielt leverandørerne i, at man ikke skal understøtte de mange landespecifikke
formater, der ellers har været udbredt (fx. OIOUBL, SveFaktura eller Finvoice). Her i Danmark kommer PEPPOL således til at erstatte den nuværende fælles-offentlige standard OIOUBL.

Det er vigtigt at understrege, at man fra 18. april 2019 KAN sende PEPPOL-fakturaer til statslige myndigheder, man SKAL ikke. Det er fortsat muligt at sende OIOIUBL-formatet,
men på sigt vil OIOUBL-formatet blive udfaset.