FAQ

Har du spørgsmål, kan du finde svaret her

Tricommerce benytter Silverlight teknologien fra Microsoft, som pt. kun understøttes af Internet Explorer (version 10 og 11).

Ja, dette gøres i “Rediger katalog” i højre “Action”-menu. Her vælges “Load Excel”.
Derefter skal man vælge “Import data” for at sende kataloget til katalog-importeren.

På fanebladet ”Header” i kataloget, kan man sætte kataloget til ”FALSE” under fanen ”Active”.
Husk at importere kataloget efterfølgende på Action og ”Importer” til højre i billedet.

Hvis man ønsker at slette en vare, sætter man varen som FALSE i kolonnen ”Active” på fanebladet ”Lines”.

Hvis man vil ændre en pris, beskrivelse, ændres det blot på fanebladet Lines eller Products.
Husk at vælge Action og importere kataloget efterfølgende for at gemme ændringerne.
Opdateringer til samme vare-numre vil blive ændret på tværs af kataloger.
Hvis man ikke ændrer pris eller antal enheder, kræver det ikke godkendelse hos jeres kunde.

Det er muligt at oprette relationer mellem forskellige varelinjer i dit katalog på siden “Line Relation Information”.

“Line 1” udfyldes med det varenr. der skal have en relation.
“Line 2” udfyldes med det varenr. der skal være det relaterede produkt.
“Relations type” udfyldes med en af nedenstående typer.
“Quantity” udfyldes med det antal af enheder som du vil foreslå brugeren skal ligge i kurven, når dette produkt skal vælges.
“Description” kan benyttes til interne kommentarer (ses kun af leverandøren).

Relations type:
Relaterede (Related): Giver brugeren mulighed for at se de varenr. leverandøren har som er relaterede til den pågældende vare (f.eks. vises de sæber, håndsprit etc. der passer til en bestemt dispenser)
Man kan som bruger ikke ændre eller slette i det antal, der er angivet for ‘del af’-varer.

Eksempel på indtastning af relaterede varer:

Del af (Part of):
Sikrer at et varenr. kun kan indkøbes, hvis det købes sammen med en anden vare (f.eks. en bordplade kan ikke købes uden, at brugeren også køber fire bordben).
Man kan som bruger ikke ændre eller slette i det antal, der er angivet for ‘del af’-varer.

Påkrævede (Required):
Samme funktion som “Part of”. Modsat “Part of” relationen, er de varer og antal der er lagt i kurven kun vejledende, hvilket betyder at brugeren her kan ændre i det antal som leverandøren har angivet i sit katalog. Brugeren kan dog kun tilføje flere antal produkter, ikke færre.

På fanebladet ”Line Price Specification” kan man indstille intervaller. Man skal indstille intervallet 1-*(uendeligt).
Herunder ses, hvordan det er sat op for varen 001:


Prisen er defineret fra 1-9, 10-99 og 100 til *(uendeligt).
Hvis man ønsker at benytte mængderabat skal man huske at fjerne prisen fra varelinjen på fanebladet “Lines”, ellers vil man få en valideringsfejl (LinePriceSpecification – The catalougeline must not have a price set on the lines sheet.)

Det gøres enten via fanen ”Product Images” hvor man kan angive varenummer samt URL til billedet eller via Billede-editoren, som kan findes under menupunktet ”Aftaler”. Link til yderligere beskrivelse findes her

Hvis man får en pop-up med beskeden om at kataloget er sendt til import, så betyder dette, at kataloget er lagt i kø hos vores katalog-importer.
Alt afhængigt af køen på det pågældende tidspunkt kan det tage mellem 10 min og 1-2 timer. Herefter vil man kunne se ens ændringer, hvis man åbner kataloget
i ”Rediger katalog”. Der vil også blive fremsendt en mail, når kataloget er klar til godkendelse.r.

Enten kan jeres kunde ændre email adressen hvor ordrer sendes til eller I kan kontakte vores support på support@tricom.dk

Ja, ved at sende en mail med navn og mail-adresse på den nye bruger eller brugeren der skal lukkes til support@tricom.dk så klarer vi det herfra.

Tricom tilbyder flere optimeringer ift. upload af kataloger, blandt andet automatisk indlæsning via FTP i XML format.
Se Add-ons for mere information.

Tricom tilbyder flere optimeringer ift. modtagelse af ordrer – blandt andet kan man modtage ordrer i OIOUBL-format via FTP eller NemHandel.
Se Add-ons for mere information.