Nem adgang til aftaler for Statens Indkøb

Moderniseringsstyrelsen varetager aftalerne i Statens Indkøbsprogram, der dels består af en række forpligtende indkøbsaftaler og dels en række øvrige fællesstatslige aftaler, der ikke er forpligtende at benytte for de statslige institutioner.…