Warning: Illegal offset type in isset or empty in /var/www/tricom.dk/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4485

Nem adgang til aftaler for Statens Indkøb

Moderniseringsstyrelsen varetager aftalerne i Statens Indkøbsprogram, der dels består af en række forpligtende indkøbsaftaler og dels en række øvrige fællesstatslige aftaler, der ikke er forpligtende at benytte for de statslige institutioner.…