Warning: Illegal offset type in isset or empty in /var/www/tricom.dk/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4485

Fokus på offentligt indkøb via centrale rammeaftaler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt offentliggjort en rapport med fokus på offentligt indkøb via centralt indgåede rammeaftaler. Udover at beskrive den generelt positive udvikling i anvendelsen af centrale rammeaftaler, peger…

Tricom byder velkommen til Syddansk Universitet

Syddansk Universitet (SDU) og Tricom har indgået en aftale omkring anvendelse af Tricommerce som elektronisk markedsplads og katalogværktøj for SDU's medarbejdere og leverandører. Tricommerce integreres med SDU’s Oracle iProcurement…