Proces for leverandøraktivering

1) Leverandøren modtager velkomstmailen
Leverandøren modtager velkomstmailen og læser at denne skal registre sig. Leverandøren registrerer sig på aktiveringsitet:

https://indfak2.dk/suppliersupport

Dette sikrer leverandøren afleverer de nødvendige informationer til brug for registreringen, herunder information om leverandæren selv, hvilken institution denne skal handle og hvordan leverandøren ønsker at modtage ordrer. Ordrelevering kan fx være via e-mail eller Nemhandel.

På registreringssiden kan leverandøren læse mere om det at være leverandør på IndFak, benytte e-learning, se en FAQ og få oplysninger om, hvor de kan hente hjælp.

2) Når leverandøren har registreret sig får Tricom Support automatisk besked. Support checker invitation med Institutionen:

    a. Hvis Institutionen ikke godkender leverandøren, lukker Support sagen. Leverandøren kontaktes med besked om at institutionen afviser deres registrering.
    b. Hvis Institutionen godkender og ønsker Support står for aktiveringsprocessen, opsætter Support leverandørintegrationen. Support gør opmærksom på det koster 900 kr. per leverandøraktivering og indhenter Institutionens godkendelse herfor. Dette betyder, at Support driver arbejdet og kommunikationen med leverandøren. Leverandøren skal stadig stå for sine leverancer, men eventuelle henvendelser eller opsætninger i IndFak ifbm. aktiveringen foretages af Support. De 900 DKK fakturers uanset om leverandøren gennemfører sine leverancer eller ej.
    c. Hvis Institutionen godkender og selv vil stå for aktivering, sender Support registreringsinfo til Institutionen.