Danmarks Tekniske Universitet

Hvordan kommer vi i gang?

For at kunne levere kataloger til Tricommerce, skal I være oprettede som leverandører på indkøbsløsningen. Det gøres ved at udfylde og afsende registreringsformularen via https://www.tricom.dk/dtu/

I forbindelse med registreringen bliver I bedt om at indtaste en e-mail-adresse til ordremodtagelse og en kontaktperson. Ordrer vil blive sendt til den angivne e-mail-adresse og kontaktpersonen vil blive kontaktet ifbm. eventuelle ordrerelaterede spørgsmål.

Hvad koster det?

Tricom ønsker at gøre det nemt og attraktivt for leverandører at handle elektronisk, og har derfor en enkel prismodel:

  • Det er gratis at registrere sig som leverandør.
  • Det er gratis at have kataloger og billeder på Tricoms server – uanset antal varelinier og -billeder.
  • Det er gratis at opdatere kataloger og billeder via Tricommerce-portalen.
  • Support, integrationer og andre ekstraydelser kan tilkøbes efter behov.

Dvs. I kan komme i gang med det samme og i det omfang, I selv danner og vedligeholder kataloger, er der ingen udgift forbundet hermed ifht. løsningen. Der kan tilkøbes værdiskabende services efter ønske, som eksempelvis support, hjælp til kataloggenerering, yderligere funktionaliteter, ordreintegration og andre ordreformater (XML).

Hvordan modtager vi ordrerne?

Ordrer leveres som udgangspunkt via e-mail, og e-mail-adressen til ordremodtagelse angives som en del af registreringen.

Hvilke katalogformer understøttes?

Tricom modtager kataloger i det fælles-offentlige standard-format OIOUBL (http://www.oioubl.info/Classes/da/Catalogue.html), men andre katalogformater kan understøttes efter aftale. I portalen kan man manuelt oprette kataloger.

Punch-out løsning kan aftales særskilt med DTU, hvorved upload af katalog evt. kan udelades.

Hvordan dannes det elektroniske katalog?

Der er flere muligheder ifht. at få dannet det elektroniske katalog:

  • I får adgang til Tricom Supplier Portal (supplier.tricommerce.dk) og vedligeholder kataloget i portalen (guide fremsendes efter registrering)
  • I har selv mulighed for at danne et validt elektronisk katalog i OIOUBL-format. Kataloget uploades manuelt i Tricom Supplier Portal.
  • I har mulighed for at eksportere data til kataloget i et format, og Tricom hjælper efter aftale med at mappe formatet om til OIOUBL. Kataloget sendes efter aftale, f.eks. via FTP.
  • I leverer kataloger via SKI.

Billeder i varekataloget?

Alle varer præsenteres i en fast vareskabelon med de vareinformationer, der er angivet i kataloget. Vi ønsker at I tilføjer billeder på alle varer og serviceydelser, da det præsenterer varerne bedst. Varer, hvortil der ikke er en billedreference, vises med et standardbillede indeholdende teksten ”Intet billede” – hvilket meget sjældent giver den bedste brugeroplevelse for indkøberen.

Hvis der i kataloget er URL-referencer til billeder på en online server, henter Tricom automatisk billederne herfra.

Hvordan præsenteres produkterne?

Tricommerce er en brugervenlig og intuitiv indkøbsløsning, hvor produkterne præsenteres i en fast skabelon med så mange produktinformationer som muligt. I får som leverandør adgang til Tricom.

Supplier portal, hvor I kan se og søge efter jeres egne varer, samt vedligeholde jeres kataloger og prisaftaler direkte i løsningen. Endvidere får I et online ordre- og aftalearkiv.

Kort om forløbet?

DTU har indgået aftale med Tricom om brug af den elektroniske indkøbsløsning Tricommerce. Løsningen tages i brug ultimo 2016, hvor DTU’s brugere vil få adgang til jeres kataloger.

Har I spørgsmål?

Ved spørgsmål af teknisk karakter eller spørgsmål omhandlende Tricoms løsninger, kontakt Tricom Support på tlf. 70 60 58 20 eller e-mail support@tricom.dk
Ved spørgsmål omhandlende indkøbsaftaler og sortiment, er I velkomne til at kontakte Danmarks Tekniske Universitet.