Tricom og ECCO indgår nyt samarbejde, baseret på tæt integration mellem SAP & Tricommerce.

ECCO og Tricom indgik i december en aftale omkring anvendelse af Tricommerce som elektronisk markedsplads og katalogværktøj for ECCO’s medarbejdere og leverandører. Løsningen bliver fuldt integreret til ECCO’s SAP-platform, hvor Tricommerce skal håndtere den daglige samhandel med ECCO’s vareleverandører på Tricoms løsninger. Tricommerce bliver et vigtigt redskab i forbindelse med at strømline processerne forbundet med indirekte indkøb, og i forbindelse med opnåelse af automatisk match mellem indkøbsordre og fakturaer.

Implementeringsprojektet er allerede i fuld gang, de første leverandørkataloger er modtaget, og løsningen planlægges at tages i produktion i Danmark til foråret.

Hos Tricom glæder vi os til et godt samarbejde med ECCO.