Pilotfasen for Indfak2 er nu ved at være overstået, og den første af i alt 9 implementeringsbølger for udrulning af løsningen er nu i fuld gang.

Det nye år er godt i gang, årsafslutningerne er ved at være færdiggjort, og for mange statslige institutioner betyder dette at de skal til at stifte bekendtskab med den nye løsning for håndtering af indkøb og fakturaer.

I denne bølge byder vi velkommen til følgende institutioner, styrelser og departementer under hhv. Socialministeriet og Økonomi & Indenrigsministeriet.

 • Ankestyrelsen
 • Børnerådet
 • Det Centrale Handicapråd
 • Frivilligrådet
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd
 • Socialministeriets departement
 • Socialstyrelsen
 • Kofoed skole
 • CPR-administrationen
 • KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og regioners Analyse og Forskning
 • Statsforvaltningen
 • Danmarks statistik
 • De økonomiske råd
 • Økonomi- og Indenrigsministeriets departement

Læs mere omkring Indfak2 og udrulningsprocessen via Moderniseringsstyrelsens website