SKI’s direktør Signe Lynggaard Madsen har givet sit bud på, hvilke tendenser vi vil se påvirke offentligt indkøb i 2018 – en del af dem gør sig også gældende for private virksomheder. Benytter jeres virksomhed Tricom, er I godt rustet til at møde fremtidens udfordringer – vi har værktøjerne til at møde alle fem tendenser, og flere til.

De fem tendenser for 2018, som Signe Lynggaard Madsen forudser, er listet op herunder. Du kan læse mere uddybende om tendenserne her.

Det er tendenser, vi i Tricom kan nikkende genkendende til og som vi har arbejdet målrettet på at systemunderstøtte gennem længere tid.

1. Mere samarbejde
– Samarbejde i fællesskaber på indkøbssiden gælder ikke kun kommuner i indkøbsfællesskaber. De samme tendenser ser vi inden for staten og i private virksomheder med koncernopbygning. Med Tricoms indkøbsløsning kan man nemt samarbejde på tværs, samt optimere arbejdsgange og vedligehold af løsningen. Gennem en stærk opbygning med nedarvning af data, kan kataloger deles på tværs af en hel organisation med et enkelt klik. Brugere, roller, workflow, aftaler, konteringsregler, favoritlister og meget mere kan styres ét sted, men bruges overalt for en kunde.

2. Øget brug af indkøbsdata
– SKI opsamler data til analyse og benchmark på tværs af kommuner, men det samme gør indkøbsfællesskaber og private virksomheder med datterselskaber. Håndtering af big data overskueligt og nemt – og intelligent beriget med værdifuld ekstra-information – vil ske endnu mere, for det er en del af beslutningsgrundlaget for alt fra udbud til aftaleindgåelse og ledelsesbeslutninger. Med Tricom Analyse får I som organisation, indkøbsfællesskab eller virksomhed let overblik over jeres data.

3. Stigning i e-handel
– “Flere undersøgelser viser, at transaktionsomkostningerne næsten halveres, hvis du e-handler”, udtaler Signe Lynggaard Madsen. Det og mere end det, er jeg tilbøjelig til at tilføje. Under finanskrisen fik mange virksomheder og offentlige institutioner øjnene op for, at der ligger store summer gemt i at optimere arbejdsgange og sikre indkøb og aftaleoverholdelse gennem en styret proces. Med Tricom Bestilling sikres, at alle medarbejdere køber ind hos de rette leverandører til de aftale priser, samtidig med at godkendelsesproces, kontering, varemodtagelse og overførsel til økonomisystemet sikres effektivt. Det er et værktøj, man kan vokse sammen med og som bliver ved med at give yderligere besparelser i takt med at endnu flere indkøbsområder aftaledækkes og e-handles.

4. Fokus på compliance
– “Vi kan se, at compliance batter. Øger du din compliance på en aftale fra fx 20 pct. til 22 pct., giver det samlede besparelser på aftaleområdet på 4 pct.”, beretter Signe Lynggaard Madsen. Jeg ville måske hellere gå efter at hæve compliance på aftaler fra 90% til 92% eller mere, men princippet i det er godt nok. Med Tricom Bestilling er det ligeså nemt at handle på indkøbsaftaler, som at handle privat på nemlig.com eller en anden webshop – og det selv om der ved indkøb for virksomheder er lang flere regler, der gør sig gældende. Når medarbejderne hellere vil handle via indkøbsløsningen end gribe telefonen og bestille som tidligere, så skabes en selvforstærkende effekt ift. at højne aftalecompliance.

5. Kontraktstyring opprioriteres
– Der er afgjort øget fokus på kontrakt- og aftalestyring, ikke mindst grundet flere sager i det forgangne år, hvor offentlige myndigheder blev udstillet for ikke at have styr på aftaler. Men samtidig skyldes det stigende fokus på området også, at der er gode besparelser at hente ved automatisk at matche og afstemme fakturaer mod ordrer og kontrakter. Det giver sikring af priser, gebyrer og fragt, uanset om det er forbrugsvarer, services eller måske husleje, der betales for.

Ifølge Signe Lynggaard Madsen er trenden, at kontrollen i højere grad skifter fra leverandørerne til indkøberne – en kontrol, som brugere af Tricoms løsninger har haft længe. Ved netop at systemunderstøtte indkøbet – uanset form – skabes gennemsigtighed i bestillingsprocessen, dokumentationskrav overholdes, konterings- og godkendelsesprocesser styres og der spares tid og penge med automatisering af fakturahåndteringsprocessen. Det vil kun ske mere og mere i 2018 og årene fremover.

Men det er ikke gjort med det. Vi ser i Tricom flere tendenser, der gør sig gældende for 2018:

  • Der vil i stigende grad være fokus på bestilling af services og kontraktbaserede køb (fx husleje, vand, varme etc.)
  • Der vil blive stillet større krav til leverandørerne på indholdet af elektroniske kataloger og fakturaer for øget optimering af fakturahåndteringsprocessen (ordre/faktura-match
  • Der vil ske øget automatisering, både inden for berigelse af data og ift fx automatisk kontering af fakturaer uden ordrer, baseret på AI og machine learning-teknikker
  • Der vil være øget fokus på dokumentation og konkurrenceudsættelse af småanskaffelser


    Vil du vide mere om, hvad Tricom kan gøre for dig? Kontakt os på 5374 7216 eller sales@tricom.dk