Moderniseringsstyrelsen havde onsdag d. 19. november inviteret statslige institutioner og kommende brugere af Indfak2 til informationsmøde i Moderniseringsstyrelsens lokaler.

På mødet fik de deltagende institutioner generel information omkring den igangværende statslige udruldning, ligesom deltagerne fik lejlighed til at se den nye Indfak-løsning præsenteret live.

Tilslutningen til informationsmødet var enorm – faktisk så stor at arrangementet måtte splittes op til en seance i København og en tilsvarende ved en senere lejlighed i Jylland. Mere end 170 fremmødte, fra en række ministerier og styrelser, deltog i arrangementet.

Informationsmødet var delt op i tre dele – en generel introduktion til projektet og implementeringsforløbet, en præsentation af løsningen og hele processen fra indkøb til betaling, og slutteligt en opdeling til mindre grupper hvor alle fik mulighed for dybere gennemgang af løsning og få svar på evt. spørgsmål.

Der var stort engagement på mødet og responsen fra deltagerne var yderst positiv.

Vi glæder os meget til at byde alle de nye brugere velkommen på Indfak2 i løbet af 2015.