Moderniseringsstyrelsen varetager aftalerne i Statens Indkøbsprogram, der dels består af en række forpligtende indkøbsaftaler og dels en række øvrige fællesstatslige aftaler, der ikke er forpligtende at benytte for de statslige institutioner. Aftalerne kan nu tilgås direkte i IndFak, der er det statslige Indkøbs- og Fakturahåndteringssystem, og vises i tilpassede kontraktskabeloner, leveret af Tricom.

Aftalerne i Statens Indkøbsprogram vedrører det fællesstatslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring mv. De øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner, er f.eks. aftalen om indkøb af advokatydelser.

Aftalerne benyttes af de statslige ministerier og styrelser, og i tillæg kan en række institutioner helt eller delvist anvende aftalerne. Det drejer sig om bl.a. kommunerne, regionerne, Danmarks Nationalbank, Folketinget, samt omkring 600 selvejende institutioner.

I takt med at aftalerne genudbydes, overtager Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) løbende udbud og drift af Statens Indkøbsprogram.

 

Baggrund for opgaven
Regeringen lancerede den 2. juni 2017 et indkøbsudspil ”Klogere indkøb, mere velfærd” i forbindelse med Sammenhængsreformen. Fokus er fornyelse af den offentlige sektor gennem bredere og bedre koordinering af indkøb.

Hovedinitiativerne i udspillet skal hjælpe med at organisere og styre det offentlige indkøb på smartere måder og indfri potentialerne ved mere samarbejde. Der lægges blandt andet op til:

  • Fælles mål for det offentlige indkøb og styrkelse af fællesoffentlige indkøbsaftaler
  • Flere tværgående indkøb mellem kommuner og regioner på sundhedsområdet
  • Større anvendelsen af e-handel i alle dele af den offentlige sektor
  • Fortsættelse af det igangværende arbejde med fællesstatsligt indkøb og administration af standardsoftware

Et væsentligt parameter for at nå målene i indkøbsudspillet er en øget brug af IndFak, og det er derfor oplagt at benytte den synergieffekt der er i, at lægge Statens Indkøbsprogram ind direkte i portalen.

Læ mere på www.indfak2.dk og indkobsaftaler.modst.dk

 

Kort om Statens Indkøb
Statens Indkøbsprogram blev oprettet i 2006 på baggrund af en undersøgelse, der viste et betydeligt forbedringspotentiale ved at effektivisere det statslige indkøb.

Effektivisering af det fællesstatslige og tværministerielle indkøb vedrører indkøb af varer og ydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder.

  • Principperne for effektiviseringen er:
  • Standardisering: Færre forskellige typer af indkøb
  • Koordinering: Varekøb samles på færre leverandører
  • Forpligtelse: De statslige institutioner skal benytte de indgåede indkøbsaftaler
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *