Service Procurement

Hvis du bestiller en håndverker for et bestemt sted, kan faktorer som avstand, tid og utdanningsnivå påvirke prisen. Kjøring kan beregnes automatisk med Google Maps-oppslag, og timepriser og godkjente bestillinger blir automatisk levert til leverandøren.

Leverandøren mottar ordren og kan med ett klikk returnere den til en faktura som returneres. Dette sikrer en enda høyere grad av ordre-fakturamatch siden fakturaen blir dannet direkte fra bestillingen.

Tricom Service Anskaffelser kan brukes til alle typer bestillinger der det er en eller flere forretningsregler som påvirker flyt og / eller pris. f.eks. håndverkertjenester, tolketjenester, medisinske ordrer og mye mer.

Med elektronisk innkjøp fra Tricom får du muligheten til å håndtere alle typer kjøp i en og samme portal. I prinsippet er tjenester vanskeligere å håndtere elektronisk, da de kan være veldig forskjellige i innhold, og har andre forretningsregler enn f.eks. katalogkjøp.

Med Tricommerce Service Anskaffelser blir det enkelt å håndtere serviceordrer. Bestillingene gjøres i samme system, men kan følge forskjellige strømmer avhengig av kjøpstype.

1
2
3
1

Kjørekostnad beregnes automatisk

2

Timepriser og godkjente bestillinger blir automatisk levert til leverandøren

3

Ulike strømmer avhengig av ytelsestype