Tricom inngår strategisk samarbeide med norsk virksomhet vedr. forhandling av Tricoms produkter i Norge.

Tricom er stolte av å kunne presentere et nytt samarbeide med den norske virksomheten BizOnNet AS. Samarbeidet dreier seg om forhandling av Tricoms produktportefølje på det norske markedet, og er et naturlig tiltak i forhold til Tricoms utvikling og strategiske initiativer.

“Vi har lenge kunnet merke etterspørselen fra det norske markedet, også via våre eksisterende kunder og leverandører, og vi har derfor lett etter de beste mulighetene for å intensivere vår tilstedeværelse i det norske markedet. Vi tror på at et godt samarbeid med BizOnNet er den rette veien til å styrke Tricoms posisjon på det norske markedet, og med BizOnNet får vi adgang til kapasiteter som påviselig tidligere har lykkes med interessante innkjøpstiltak i flere land i Norden”
Thue B. Kjelstrøm, COO Tricom

BizOnNet er etablert med hensikt på å levere de beste IT-systemer for å finne en profesjonell og enkel mulighet for optimalisering av kjøp og innkjøpsprosesser. Menneskene bak firmaet har lang erfaring med innkjøp i både privat og offentlig sektor, og har bl.a. vært med på å bygge opp en av Norges største innkjøpsorganisasjoner, fungert som innkjøpsrådgivere, og har tilrettelagt innkjøpsstrategier for å drive elektronisk handel i Norge.

“At Tricom har truffet spikeren på hodet med innkjøpsløsningen Tricommerce, bevises av deres omfattende kundeliste i både offentlig regi og i privat sektor.
I Danmark er det tydelig at den private sektor også ser fordelen ved å effektivisere innkjøpsprosessene, og dermed få mer kontrollert oversikt over forbruk på tvers av virksomheten.
Optimalisering av innkjøpsprosessen kan resultere i besparelser, som kan sees direkte i bunnlinjen – og det er erfaring vi kan overføre direkte til det norske markedet”

Terje Holen, medstifter og daglig leder BizOnNet

Men det strategiske samarbeid med BizOnNet styrker Tricom sin posisjon i Norge og på det nordiske marked innenfor både salg, support, og forretningsutvikling.

Kort om BizOnNet AS
BizOnNet leverer rådgivning om innkjøp og anskaffelser, og er ved å bygge opp Norges nye innkjøpsfellesskap. Et fellesskap som gjennom solide, forhandlede avtaler vil bidra med bedre priser for virksomehter og i offentlig sektor. BizOnNet har stor erfaring i prosessene rundt elektronisk innkjøp og vil gjennom et stort nettverk i Norge være reseller av Tricoms løsninger.
Les mer om BizOnNet via www.bizonnet.eu

Les pressemelding her: https://www.tricom.dk/presse/Pressemeddelelse_BizOnNet.pdf

For nærmere informasjon, vennligst kontakt
Thue Kjelstrøm
COO og medstifter, Tricom
Tlf. (+45) 25 94 66 00
Email: tbk@tricom.dk