Kontrakt

Med Tricom Contract Management kan du opprette alle typer kontrakter – enten bruker du dem til elektronisk handel eller ikke. Noen kontrakter vil omfatte en elektronisk katalog, andre kan brukes til bestilling av tjenester eller gratistekstbestillinger, mens andre er avtaler som brukes for å matche leiefakturaer eller abonnement.

Ved å ha ett sted å administrere kontrakter, blir det enkelt for brukere å finne riktig leverandør. Informasjon kan søkes på tvers av kontraktene, og før avtalen utløper, blir de riktige personene automatisk varslet, slik at du kan sikre reforhandling eller anbud om avtalen.

1
2
3
4
5
1

Raskt Overblikk

2

Sett opp milepæler og varsler

3

Søkbart arkiv nedover linjenivået

4

Målstyring og send oversikt over den enkelte kontrakt

5

Loggføring av alle hendelser