Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for nyligt offentliggjort en rapport med fokus på offentligt indkøb via centralt indgåede rammeaftaler.

Udover at beskrive den generelt positive udvikling i anvendelsen af centrale rammeaftaler, peger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på nogle anbefalinger som udbyderen bør være opmærksom på for at sikre en succesfuld udnyttelse af arbejdet med centrale rammeaftaler:

[intro]”…for at øge sandsynligheden for, at centrale rammeaftaler bidrager til et effektivt indkøb og understøtter velfungerende markeder, peger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på, at beslutningstagere og udbydere fremadrettet med fordel kan have fokus på:
1) At skabe sikkerhed for, at leverandørerne får en vis omsætning på aftalen. 2) At standardisere på det niveau, der skaber volumen for stordrift og samtidig ikke afskærer effektive virksomheder fra at byde – og at målrette standardiseringen til en afgrænset slutbrugerkreds med ensartede behov. 3) At bruge miniudbud med omtanke, og gøre det nemmere for indkøberne at købe ind via miniudbud…”[/intro]

Hos Tricom bifalder vi analysens resultater. Vi har igennem en årrække stillet værktøjer, der bl.a. sikrer overholdelse af indkøb på indgåede rammeaftaler, til rådighed for en række offentlige institutioner (store som små) – og med løsninger som Indfak2, Tricommerce og vores indkøbsanalyse er vi en vigtig brik for vores kunders anvendelse af rammeaftaler, og den daglige samhandel med deres leverandører.

Du kan let anvende Tricoms løsninger til sikring af overholdelse af indgående rammeaftaler, hvad enten du udelukkende ønsker at anvende dem centralt eller stille dem til rådighed for decentrale indkøbere.Ydeligere information

  • Læs mere om Tricoms løsninger via menuen “Løsninger”
  • Læs mere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside