Tricom udvider samarbejdet omkring det pengeløse fængsel igennem anvendelse af Tricommerce Touch, og har netop indgået en samlet 4-årig aftale med Kriminalforsorgen.

Tricom har igennem en årrække leveret en end-to-end indkøbsløsning til håndtering af elektronisk indkøb i Statsfængslet i Ringe og Søbysøgård Fængsel. Løsningen understøtter det kontantløse fængsel ved fuldautomatisk at håndtere løntræk og afregning med vareleverandørerne.

Sortiment, plukhåndtering og levering forestås af leverandørerne, såsom Coop, med hvem Tricommerce Touch er fuldt integreret. Dette gør at Tricommerce Touch i fængslerne er med til at sikre et setup med større udvalg af varer, højere leverancesikkerhed og mindre svind end hvad der ses ved anvendelse af fysiske butikker. Integrationen til Kriminalforsorgens system for håndtering af klientkonti, sikrer ligeledes at klienternes afregning for indkøb af varer foregår fuldautomatisk, gnidningsfrit og med fuld sporbarhed.

Med den nye samlede aftale bliver det nu muligt for alle fængsler i Danmark, Grønland og på Færøerne at anvende Tricommerce Touch som en naturlig del af klienternes hverdag.


Læs ligeledes mere via tidligere opslag på Danmarks Radios website ift. hvorledes det pengeløse fængsel med til at skabe ro og bedre trivsel i fængslernes hverdag.