Ballerup Kommune

Imens nogle holder fri …
… er andre på arbejde. I Ballerup Kommune har julefreden sænket sig, men der er selvfølgeligt åbent på plejecentre og andre specialinstitutioner. Tricoms Indkøbsløsning holder heller ikke fri, og den bliver flittigt brugt – ordrerne tikker igennem og bliver leveret til leverandørerne i realtid.

Ballerup Kommune tog midt december Tricoms Indkøb i brug, og når den fulde løsning er rullet ud, vil vi hjælpe med alt fra bestilling af varer til styring af kontrakter, samt analyse af og opfølgning på forbrug.

Ballerup Kommune har implementeret Indkøb på rekordtid, hvilket er muliggjort af dygtige og dedikerede medarbejdere i både Indkøbsafdelingen og i IT.

Integration til kommunens AD gør det muligt for brugerne at logge på automatisk, administrative processer er automatiseret, der er fuld integration til primære leverandører, der spares tid med en effektiv bestillingsproces og det hele understøttes af en arbejdsgang på tværs af computere og mobile enheder. Det giver værdi!

Stort velkommen til Ballerup Kommune fra hele Tricom!